ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005029
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001261 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 202005029
200001272 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 202005029
200001273 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 202005029
200001271 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202005029