ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005026
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1955/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001259 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202005026