ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005021
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1955/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004290 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202005021
200004289 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202005021
200004288 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202005021
200001266 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202005021