ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005019
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1955/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001265 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202005019
200001263 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202005019
200001264 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202005019