ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005018
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΘΡΜΕΔΑΦ. 1Μ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10/01/1979-20/02/1991, ΘΡΜΕΔΑΦ. 1Μ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 20/02/1991, ΘΕΡΜΕΔΑΦ. 50CM, 20CM, 10CM, 5CM, 2CM ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 10/01/1979
Manufacturer
Model
Start Date 1979/01/10
End Date
Timeseries