ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005016
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIEBERT ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 03/09/1958-17/10/1966 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIEBERT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 17/10/1966
Manufacturer
Model
Start Date 1958/09/03
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001258 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 202005016