ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005015
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIEBERT ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 03/09/1958-15/12/1968 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIEBERT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 15/12/1968
Manufacturer
Model
Start Date 1955/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001257 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202005015