ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005014
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ RICHER
Manufacturer
Model
Start Date 1986/08/09
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001255 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 202005014