ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005013
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SIEBERT
Manufacturer
Model
Start Date 1958/09/03
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001256 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 202005013