ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005012
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 07/08/1972 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 07/08/1982
Manufacturer
Model
Start Date 1955/09/01
End Date
Timeseries