ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005010
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GREEN ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 01/09/1972-10/09/1991 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 10/09/1991
Manufacturer
Model
Start Date 1955/08/01
End Date
Timeseries