ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005009
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks /**/ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1982/03/10
End Date
Timeseries