ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005008
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS
Manufacturer
Model
Start Date 1977/05/01
End Date
Timeseries