ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005007
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/KATAΣΚΕΥΗΣ FORTIN
Manufacturer
Model
Start Date 1955/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001270 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 202005007
200001254 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 202005007
200001253 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 202005007
200001252 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 202005007