ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ID 202005005
Related Station ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Name
Type ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CASELLA - LONDON
Manufacturer
Model
Start Date 1972/10/10
End Date
Timeseries