ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003923
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001047 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 202003923
200001043 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202003923
200001045 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 202003923
200001044 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 202003923
200001031 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 202003923