ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003917
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1948/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004266 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202003917
200004265 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202003917
200004264 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202003917
200001036 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202003917