ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003916
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1948/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001032 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 202003916