ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003914
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ R. FUESS / BERLIN - STEGLITZ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries