ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003911
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γ/Τ
Manufacturer
Model
Start Date 1948/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001027 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202003911