ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003910
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γ/Τ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001025 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 202003910