ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003908
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAΜBRECHT
Manufacturer
Model
Start Date 1950/04/13
End Date
Timeseries