ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003906
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date 1948/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001029 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202003906