ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003905
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤHIESS
Manufacturer
Model
Start Date 1988/01/01
End Date 1995/01/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000040 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 202003905