ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003904
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CASSELLA
Manufacturer
Model
Start Date 1948/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001035 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202003904
200001033 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202003904
200001034 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202003904