ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003903
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries