ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 202003901
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ/Τ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ : 1M, 0.50CM, 0.15CM, 0.10CM, 0.05CM, 0.02CM
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001040 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 202003901