ΚΟΖΑΝΗ
ID 202003720
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001008 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202003720
200001006 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202003720
200001007 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202003720