ΚΟΖΑΝΗ
ID 202003715
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004263 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202003715
200004262 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202003715
200004261 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202003715
200001009 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202003715