ΚΟΖΑΝΗ
ID 202003710
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/KATAΣΚΕΥΗΣ W. GERMANY
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001000 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202003710