ΚΟΖΑΝΗ
ID 202003709
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/KATAΣΚΕΥΗΣ W. GERMANY
Manufacturer
Model
Start Date 1981/03/10
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000998 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 202003709