ΚΟΖΑΝΗ
ID 202003705
Related Station ΚΟΖΑΝΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001002 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202003705