ΦΛΩΡΙΝΑ
ID 202002917
Related Station ΦΛΩΡΙΝΑ
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1958/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000846 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 202002917