ΦΛΩΡΙΝΑ
ID 202002916
Related Station ΦΛΩΡΙΝΑ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1949/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000844 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 202002916
200000845 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 202002916