ΦΛΩΡΙΝΑ
ID 202002913
Related Station ΦΛΩΡΙΝΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1949/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000842 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202002913
200000840 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202002913
200000841 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202002913