ΦΛΩΡΙΝΑ
ID 202002911
Related Station ΦΛΩΡΙΝΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ GREEN 241
Manufacturer
Model
Start Date 1959/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000833 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Variable step °C 202002911