ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002728
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000800 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 202002728