ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002719
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000771 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202002719