ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002718
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000769 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202002718