ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002706
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004239 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202002706
200004238 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202002706
200004237 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202002706
200000778 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202002706