ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002705
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000774 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 202002705