ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002702
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000012 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 202002702