ΣΕΡΡΕΣ
ID 202002701
Related Station ΣΕΡΡΕΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1939/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000011 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 202002701