ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ID 202002521
Related Station ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000740 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 202002521