ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ID 202002509
Related Station ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/03/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000747 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202002509
200000745 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202002509
200000746 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202002509