ΑΙΓΙΝΑ
ID 202002116
Related Station ΑΙΓΙΝΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000655 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 202002116