ΑΙΓΙΝΑ
ID 202002109
Related Station ΑΙΓΙΝΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004224 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202002109
200004223 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202002109
200004222 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202002109
200000646 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202002109