ΑΙΓΙΝΑ
ID 202002107
Related Station ΑΙΓΙΝΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000645 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202002107
200000643 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202002107
200000644 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202002107