ΑΙΓΙΝΑ
ID 202002104
Related Station ΑΙΓΙΝΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ DR STEPERT NORMAL
Manufacturer
Model
Start Date 1972/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000638 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202002104