ΑΙΓΙΝΑ
ID 202002101
Related Station ΑΙΓΙΝΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date 1972/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000640 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202002101